A 8.a osztály órarendje


0 1 2 3 4 5 6
Hétfő
Mat. Fi. Ts. Magy. Fö. R.
Kedd
Mat. Bi. Ts.
An.
Szá.
 
An.

Szerda
Ké. Fi. Mat. Tr. Magy. Of.
Csütörtök
Mat. Magy.
Szá.
An.
Tr. Én.
An.

Péntek
Bi. Magy. Fö. Ké. Tr.