Iskolaszék

Iskolánkban 1993 óta működik iskolaszék. Működését az 1993. évi LXXIX. törvény 60. §-a szabályozza.

Az iskolaszék jelenlegi tagjai és elérhetőségük:

   

Elérhetőség

Telefon

E-mail

A szülők delegáltjai Bleicherné Ghira Rita, az iskolaszék elnöke  
Sás Tibor 30/446-9846
P. Szabó Zsuzsánna 20/472-6419  
A fenntartó képviseletében Kóródi Mariann 1/231-3130 (Polg. Hiv.)  
A tantestület delegáltjai Bodorné Nagy Mária 1/233-1018 (iskolai)  
Sallainé Tóth Mária 1/233-1018 (iskolai)  
A diákönkormányzat delegáltja Horváth Erzsébet 1/233-1018 (iskolai)