A 2003 májusában megírt 6. osztályos kompetenciamérés eredményei

2003-tól kezdve a kompetenciamérések adatokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az elért eredményeket elsősorban a kedvező családi háttér ("hozott érték index"), vagy iskolai fejlesztés indukálja-e. Figyelembe véve a gyerekek otthoni körülményeit a magyarországi iskolák eredményeire vetítve megállapítható, hogy a legtöbb iskola milyen eredményt ért volna el az adott gyermekpopulációval (várható eredmény).