A leendő elsősök beíratásának időpontja
2010. március 21. vasárnap, 14:21

2010. április 15-én (csütörtökön) 8-19 óráig,

2010. április 16-án (pénteken) 8-18 óráigA Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába.

A 2010/11. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2010. év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (Kt. 6. § (2)).

A tankötelezettség kezdetétől, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt. (Kt. 6. § (4), 66. § (1)).


A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola a beiratkozás napján felveszi. A fennmaradó üres helyekre nyernek felvételt körzeten kívüli gyerekek.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott "befogadó nyilatkozatot" le kell adnia, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (1)). Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.


További információk a leendő elsősök szüleinek...

 

A mai dátum

2018. december 19.

Keresés