Megváltozik az iskola értékelési rendszere
2011. január 02. vasárnap, 21:53

Kedves Szülők! 2011. január 17-étől a második osztály második félévétől kezdődően a magasabb évfolyamokon a tanulók évközbeni munkáját – a közoktatásról szóló törvény 70. §-a szerint – (az osztályfőnöki és az etika tantárgy kivételével) rendszeresen érdemjegyekkel értékeljük, a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. Az első évfolyamon és a második osztály első félévében továbbra is a szöveges értékelést alkalmazzuk. Az első és második évfolyamon fakultációs angol nyelv tantárgyból és a harmadik osztály első félévében angol nyelv tantárgyból a tanulók teljesítményét szintén szövegesen értékeljük.

A Közoktatási törvény 2003-as módosítása kötelezte az iskolákat az alsó tagozatos szöveges értékelés bevezetésére. A törvény 2010-es módosítása (2010. évi LXXI. tv., megjelent a Magyar Közlöny 117. számában) visszaadta a jogot az iskoláknak, hogy maguk határozzák meg az értékelési rendszerüket. A törvény arról is rendelkezik, hogy az osztályozásra történő áttérést valamennyi érintett évfolyamon már a 2010/2011-es tanév második félévétől meg lehet tenni.  Ezzel a lehetőséggel éltünk most, amikor megváltoztattuk az alsós tanulók értékelését. A módosítással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a legközelebbi szülői értekezleten lehet kérni.

Mező János
iskolaigazgató