A leendő elsősök beíratásának időpontja
2011. április 07. csütörtök, 21:18

2011. április 14-én (csütörtökön) 8-19 óráig,

2011. április 15-én (pénteken) 8-18 óráig

A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába.

A 2011/12. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2011. év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik (Kt. 6. § (2)).

A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába - vagy az óvoda kezdeményezi - a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt (Kt. 6 § (4), 66. § (1)).


A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók


A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola a beiratkozás napján felveszi. A fennmaradó üres helyekre nyernek felvételt körzeten kívüli gyerekek.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott „Befogadó nyilatkozatot” le kell adnia, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni

1. a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot,

2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

3. a gyermek TAJ-kártyáját,

4. az óvoda által kiállított iskolaérettségi papírt,

5. ha az óvoda szakértői bizottsághoz (vagy Nevelési Tanácsadóhoz) küldte a gyereket, a szakértői bizottság (vagy a Nevelési Tanácsadó) határozatát.További információk a leendő elsősök szüleinek...