Leendő elsősök beíratása - 2017
2017. április 07. péntek, 11:55

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között

2017. április 21. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– a gyermek TAJ-kártyája
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, ez lehet
   – óvodai szakvélemény
   – járási (kerületi) szakértői bizottság szakértői véleménye
   – sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  esetében  a  Szakértői  Bizottság  szakértői véleménye
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4: 175. § (1)-(2)). A nyomtatványt itt lehet letölteni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 74/A. (5) bekezdése szerint a beiratkozáskor a gondviselőnek nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az etika oktatását igényli a gyermeke számára. A nyilatkozattal kapcsolatban további információkat itt adunk, a nyilatkozatot itt lehet letölteni.

Érdemes a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat letölteni és előre kitölteni.

A beiratkozásról további információkat itt lehet találni, az iskola körzetét itt lehet megtekinteni.