Tankönyvek
2013. augusztus 08. csütörtök, 15:00

Ebben az évben négyféle jogcímen lehet hozzájutni a tankönyvekhez.1. Az első osztályosok ingyen kapják meg a tankönyveiket. A csomagot a tanévnyitó ünnepség (kezdés: 2013. szeptember 1., 17 óra) után adjuk át a szülőknek.2. Sokan jogosultak állami támogatásból ingyenes tankönyvre, a jogosultságot legkésőbb a tankönyvek átvételének időpontjában igazolni kell.

Tehát
• tartósan beteg gyermek esetében – szakorvosi igazolásra,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében – szakértői és rehabilitációs bizottsági határozatra,
• három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetében – 3 hónapnál nem régebbi családi pótlék kifizetését igazoló szelvényre, (Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.)
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében – határozatra van szükség.

Aki még nem nyilatkozott a jogosultságról, nyomtatványt itt talál.3. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete újra úgy döntött, hogy az előbb felsoroltakon túl azok az általános iskolás gyermekek is ingyen kapják a tankönyvet, akik szüleikkel együtt 2013. január 1-je óta folyamatosan bejelentett ÚJPESTI LAKÓHELLYEL rendelkeznek, és erről nyilatkozatot adtak (adnak). A pontos feltételekről az önkormányzati rendeletből itt tájékozódhatnak. Az ingyenesség igénybevételéhez az alábbi nyilatkozatot kell kitöltve az tankönyvcsomag átvételekor leadni: NYILATKOZAT_ujpesti_tamogatashoz_20134. Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvre, azoknak az átvételkor be kell mutatni a befizetett csekk feladóvevényét vagy az átutalásról szóló bizonylatot.A felsorolt lehetőségeknek köszönhetően csak minden tizedik családnak kell fizetni a tankönyvekért.

A 2-8. évfolyamokon a tankönyveket egyénileg az iskolában a következő időpontokban kell átvenni, a torlódások mérséklése miatt évfolyamonkénti beosztásban.

augusztus 21-én (szerdán) 7.00-től 12.30-ig és 13.00-tól 17.00 óráig: 2-3-4. évfolyam
augusztus 22-én (csütörtökön) 7.00-től 12.30-ig és 13.00-tól 17.00 óráig: 5-6-7-8. évfolyam

A tankönyvcsomagok ára (tájékoztató adatok):

1. osztály: 10 865 Ft (akik erkölcstant tanulnak)
2. osztály: 7 728 Ft
3. osztály: 15 324 Ft
4. osztály: 10 293 Ft
5. osztály: 18 605 Ft (akik erkölcstant tanulnak)
6. osztály: 14 637 Ft (haladó ang.: 14 075 Ft)
7. osztály: 19 977 Ft
8. a, c osztály: 16 175 Ft (b oszt.: 19 685 Ft)

Kedves Szülők! A tankönyvek átadása, a különböző igazolások bemutatása, az átvételi elismervények kiállítása időigényes feladat, türelmet kérünk Önöktől. A torlódások mérséklése miatt kérjük Önöket, hogy az évfolyamonként meghatározott napokon jöjjenek a tankönyvekért (természetesen testvéreknek egyszerre át lehet venni a könyveket), illetve érdemes azt is megfontolniuk, hogy a délutáni órákban eddig nem volt nagy sorban állás.