Leendő elsősök beiratkozása
2014. április 06. vasárnap, 10:00

Kedves Szülők! A beiratkozáskor felvesszük a körzetes gyerekeket, és lesz hely azoknak a körzeten kívülieknek is, akiknek a testvére most hozzánk jár. Kérem, hogy a körzetes gyerekeket az első két napon írassák be. Abban is biztos vagyok, hogy még további – körzetünkön kívül lakó – jelentkezőknek is marad hely. Őket telefonon értesítjük a lehetőségről.

Mező János

A beiratkozás időpontja:

2014. április 28. (hétfő) 8-18 óra között

2014. április 29. (kedd) 8-18 óra között

2014. április 30. (szerda) 8-18 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája,

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek TAJ-kártyája,

– az óvoda által kiállított eredeti iskolaérettségi papír,

– ha az óvoda szakértői bizottsághoz (Nevelési Tanácsadóhoz) küldte a gyereket, akkor a szakértői bizottság (Nevelési Tanácsadó) határozata,

– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 74/A. (5) bekezdése szerint a beiratkozáskor a gondviselőnek nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára. A nyilatkozattal kapcsolatban további információkat itt adunk, a nyilatkozatot előzetesen is le lehet tölteni.

A beiratkozásról további információkat itt lehet találni.